Eu n uusiutuvien energialahteiden direktiivi

EU: n Atex-direktiivissä asetetaan perusvaatimukset, jotka koko potentiaalisesti räjähdysalttiilla alueilla käytettävien tuotteiden on täytettävä. Direktiiviin toiminnallisesti liitetyt standardit sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset. Osana yhdessä jäsenvaltiossa sovellettavia sisäisiä määräyksiä järjestetään vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä standardeissa. Sisäiset määräykset eivät voi poiketa direktiivin säännöksistä, eivätkä ne myöskään voi tunkeutua direktiivissä säädettyjen vaatimusten tiukentamiseen.

https://purosalin24.eu PurosalinPurosalin - Tapa laihtua ja uudistaa vartaloa!

Atex-direktiivi on sisällytetty toimiin sen riskin minimoimiseksi, joka liittyy minkä tahansa esineen käyttöön alueilla, joilla on mahdollisesti räjähtävä ilmapiiri.Valmistajalla on suuri vastuu sen määrittämisessä, onko tietyn tuotteen arviointi atex-standardien noudattamisen kannalta, ja tietyn materiaalin mukauttamisesta nykyisiin arvoihin.Atex-hyväksyntää halutaan räjähdysvaara-alueella olevien tuotteiden menestykseen. Räjähdysvaara-alue on siis alue, jolla kierrätetään, käytetään tai varastoidaan aineita, jotka ilman kanssa voivat muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti suurimmalle osalle tällaisia ​​aineita määritetään: nesteet, kaasut, pölyt ja kaikki syttyvät. Siksi ne voivat olla esimerkiksi bensiinejä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, kivihiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdys onnistuu, koska suuri osa tehokkaasta sytytyslähteestä virtaavasta energiasta saavuttaa räjähtävän ilmakehän. Tulipalon alkamisen jälkeen se lähestyy räjähdystä, mikä on merkittävä riski kasvulle ja ihmisten terveydelle.