Lohenleikkuri

Atex-koulutusta tai harjoituksen laajuutta kommentoidaan ja mukautetaan tietyn toimielimen tai organisaation asioihin. Seuraavassa luettelossa esitetään tärkeimmät kysymykset, joiden pohjalta lopullinen koulutussuunnitelma kehitetään. Tämä luettelo laajennetaan tietyissä tapauksissa lisäkysymyksillä.

Atexin valtionkoulutus:oikeudelliset perusteet yhdistettynä räjähtävään turvallisuuteen: ATEX-direktiivi 137 ja kansallinen sääntely,ATEX95-direktiivi ja kansallinen sääntely; & nbsp; sekä ATEX137- että ATEX95-direktiivien keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: Sisä- ja hallintoministeriön määräys 7. kesäkuuta 2010 tilojen, rakennusten ja huoneistojen palosuojauksesta; keskinäiset suhteet tietoihin ATEX137,räjähdysvaarallisten tilojen arviointia ja merkitystä koskevat tärkeät säännöt; äärimmäinen arviointi kaasujen, nestemäisten ja pölyhöyryjen räjähdysominaisuuksien soveltuvuudesta, \ tsähköstaattinen maadoitus - vaikeuksien, esimerkkien ja mahdollisten teknisten ratkaisujen merkitys,alalla käytettävät räjähdyssuojat ja niiden valinnan tärkeimmät totuudet; tärkeitä sääntöjä prosessilaitteiden turvaamiseksi räjähdysvaaroilta, \ tyksikköesimerkkejä, jotka kuvaavat yksittäisten räjähdyssuojajärjestelmien käytön tehokkuutta, \ tperussäännöt tavaroiden ja huoltokoneiden turvallisesta suorittamisesta räjähdysvaarallisissa tiloissa, \ tesimerkkejä alan räjähdyksistä,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaaran alue, esimerkiksi kaasulaitokset, vety, propaani-butaanikaasu, asetyleeni; akkujen latauspisteet, luotettavuuskaapit kemikaalien varastointiin,sähkökoneet räjähdysvaaran läheisyydessä - yleiset ohjeet laitteiden asentamisesta,vaarallisen onnettomuuden uhka alalla; valitut vaikeudet, jotka liittyvät varastointiin, huuhtoutumiseen, voimalaitosten hiilen käsittelyjärjestelmiin, räjähdysvaarallisuusjärjestelmän käyttöön liittyvät rajoitukset, \ tprosessi ja nopeat vaarat biomassalinjoille.